Integritetspolicy
 
Integritetspolicy Å-krogen AB
 
1. Allmänt Denna integritetspolicy förklarar hur Å-krogen AB samlar in data och uppgifter i sina dagliga verksamheter. Detta innefattar samtliga          bolag som ingår i koncernen.
 
2. Vilka typer av personuppgifter sparas Med personuppgifter menas namn, adress, personnummer, telefonnummer, ålder, eventuella                               företagsuppgifter och e-postadress. Vi kan även samla in uppgifter i form av teknisk-data från så kallade cookies, mer om det finns under                     avsnittet om cookies.
 
3. Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsansvarig är den som ansvarar för behandlingen av uppgifterna men i vissa fall bestämmer en tredje part         hur och varför en personuppgift behandlas, vilket i sådana fall informeras nedan.
 
4. Insamling av information
 
     4.1 Betalningar Vi sparar personuppgifter på privatpersoner som handlar av oss mot faktura.
     4.2 Bokningssystem & Webformulär
     4.2.1 Bokningssystem Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att hantera bokningar och kunna ha kommunikation med gästen. Vi använder                 oss av systemet Waiteraid, vår policy kan skilja sig från Waiteraids så för mer information om hur Waiteraid använder personuppgifter får                 vi hänvisa till deras policy.
     4.2.2 Webformulär Vi samlar in personuppgifter via webbformulär på hemsidorna för online-beställningar i syfte att hantera beställningar.
     
     4.3 Butiker och restauranger Lokalt i butiker eller restauranger som ingår i Å-krogen AB sparas i vissa fall personuppgifter rörande kunder för                  att vi ska kunna upprätthålla en kontakt.
     4.4 Marknadsföring Vi använder personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster i digitala kanaler samt genom utskick. Detta sker efter                        samtycke eller efter en intresseavvägning.
     4.5 Cookies mer mera För att ge en så bra digital upplevelse som möjligt kan Å-krogen AB samla in teknisk-data. Med detta menas IP-adresser,                webbläsarinformation, enhets-ID:n samt information om hur man har använt våra hemsidor. Detta visas i form av exempelvis datum, tider                på hemsidan, vilka sidor som visats, från vilka hemsidor man kommit till våra hemsidor samt vilka sidor man besöker strax efter våra                          hemsidor.
 
5. Tredje part som Å-Krogen AB kan dela informationen med
      5.1 Koncernbolag Informationen kan komma att delas mellan de koncernbolag som ingår i Å-Krogen AB.
      5.2 Leverantörer Informationen kan komma att delas mellan de av koncernen utsedda leverantörerna för att kunna tillhandahålla leverantören                 korrekt information.
      5.3 Övriga parter Informationen kan komma att delas med myndigheter eller andra utövare där rapportering av personuppgifter är nödvändigt.
 
6. Hur länge sparas personuppgifter Å-Krogen AB sparar personuppgifter i 24 månader om inget annat anges. I de fall personuppgifter används till       lön eller anställningar sparas dessa i 7 år
 
7. Var sparas personuppgifterna Alla personuppgifter sparas på vår databas. För information om var våra samarbetspartners sparar sina                           personuppgifter får vi hänvisa till respektives policy.
 
8. Samtycke Genom att använda våra tjänster godkänner du vår integritetspolicy.
 
Vid frågor om dina rättigheter eller för mer information om vår integritetspolicy vänligen kontakta Å-Krogen AB, pp@lindegastro.se.